Punjabi Lekhak

 

.. (Home) ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ (AboutUs) ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ (Contact) ਸਾਡਾ ਪਤਾ (Fonts) ਫੌਂਟਸ (Links) ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ

 
 
 
 
 
 
 
ਅਸਮਾਨ - ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਈਆ ਅਰਸ਼ੀ.

ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਠਾ  ਸਿਤਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ
ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ  ਪ੍ਭੂ ਤੇਰਾ ਚੇਹਰਾ
ਪਰ  ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ

2011-10-17

ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ  

 

  ਵੈਬਸਾਇਟ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ : ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਫੋਨ 1-209-589-3367 (ਅਮਰੀਕਾ), 91-98159-45018 (ਭਾਰਤ)